Dagens samhälle har publicerat en artikel där det framgår att Högskolan i Halmstad har genomfört en syntesutvärdering av effekterna av Sveriges Landsbygdsprogram 2007-2013. Utvärderingen utgör en samlad bedömning av i vilken mån landsbygdsprogrammet uppfyllt de målsättningar som både EU och den svenska regeringen satt upp för programmet.

Du hittar artikeln här