[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Kultur, upplevelser, konst

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Hantverk och metoder i äldre tider

Delaktiviteten ska aktualisera och på ett konkret sätt visa på några av de tillvägagångssätt som tillämpats av de tidigare generationer för att förädla de råvaror som fanns framförallt i bondesamhället. De kommer att visa på ullens bearbetning och förädling, spånhyvling, kornbrödsbakning samt målning med linoljefärg.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Överrödå Bygdeförening – 070-28 93 193[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Kultur i Åmsele


Delaktiviteten ska visa konst av lokal och med bygden anknutna konstnärer. Detta för att visa upp den rika kultur och den levande by som Åmsele är för att locka fler besökare och öka intresset för att flytta dit.
Konstutställning ska ske av lokala konstnärer, lokala sångare och musiker.
Länets första barnmorskehus kommer att vara öppet och visas upp under guidade turer.
Folketshus kommer hålla en öppen helg med musikunderhållning och servering.

Aktiviteten sker från 140726-140803. Håll utkik efter annonser.
Plats: Gamla Åmsele Qvarn, Barnmorskehuset, kyrkan samt folketshus.

Ansvarig för delaktiviteten: Åmsele folketshusförening – 070-601 21 59[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Hällnäs historia

Delaktiviteten ska sprida, fördjupa och utveckla verksamheten kring museet i Hällnäs. Detta ska ske genom att locka till sig nya grupper av besökare genom att bla. Anordna en bilträff för Saab och Volvo entusiaster. Där föreläsaren Jonas Fröberg kommer att närvara
Delaktivitetens ska även locka järnvägsintresserade genom en föreläsning av Bengt Norgren.
Föreläsning om saab och volvo  sker 2014-07-13
Föreläsning om järnvägen sker juli månad 2014
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Hällnäs Samhällsnämnd 0933-201 34[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Från Vindelälven till Namibia

Delaktiviteten syfte är att uppmärksamma Vindelälven – en av de fyra nationella älvar som är av riksintressen för kulturmiljövården.

En föreläsning och utställning av Roine Magnusson (som bla. Har skrivit boken Vindelälvens 6 årstider) ska genomföras.
En fotoutställning med bilder från bla. Vindelälven ska också genomföras.
Håll utkik efter annonser.

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelns fotoklubb – 073-180 62 18[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Föreläsning och visa/prova på gamla hantverk och tekniker under sommaren 2014

Syftet med delaktiviteten är att i samverkan med Vuxenskolan, Vindelådalens slöjdare och Vindelns bibliotek levandegöra och sprida kunskap om, traditionella hantverk som är kopplade till befintliga samlingar på hembygdsgården. I och med detta stärks även hembygdsgården i Vindeln som ett attraktivt besöksmål.
Aktiviteten sker 7 söndagar i Juli-augusti
Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelns Hembygdsförening – 076-87 88 416[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hundens dag och prova på!

Delaktiviteten syftar till att öka kunskapen för hund genom att ha en informationsdag ”Hundens dag” och ”prova på hund”. Dessa riktar sig till hundägare och de som funderar på att skaffa hund.

Föreläsare, veterinärer, försäkringsbolag och andra aktörer ska bjudas in att medverka på denna träff.
För att alla ska kunna delat så kommer gratis buss att erbjudas från bla. Tvärålund till dessa aktiviteter.

Ansvarig för delaktivitet: Vindelns Hundklubb – 070-277 80 41[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Konstutställning Karl Strömberg

Syftet med delaktiviteten är att under två dagar göra Karl Strömbergs väggmålningar tillgängliga, delat att presentera ett urval av hans produktion samt ge en bild av personen och konstnären för en bred publik. Om konstutställningen blir lyckad är ambitionen att kulturella aktiviteter också ska anordnas nästkommande år.
Visningen sker den 14-15 juni 2014 Kl. 13–17 båda dagarna
Plats 
f.d Sandgrens gård
Adress: Norrfors 4, Granö

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening – 070-656 53 59[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Kojbyggarläger

Syftet med delaktiviteten är att starta ett kojbyggarläger i Vindeln. Det ska vara helt avgiftsfritt och riktar sig till barn 9-12 år. Genom att bygga kojor så lär barnen sig  om de olika materialen, konstruktioner, problemslösning, att använda verktyg samt samarbete i grupp. Men även att lära känna personer som de inte i vanliga fall skulle träffa. Genom att ta umgås och samverka vill delaktiviteten visa på att alla är lika mycket värda, oavsett hudfärg, funktionsnedsättning eller ekonomiska olikheter. Aktiviteten slutar med en övernattning i en egenhändigt bygd koja.
Målsättningen är att detta ska vara en återkomma aktivitet.

Håll utkik efter annonser

Ansvarig för delaktiviteten: ABF Umeåregionen – 090-71 16 06[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Skolstartsevent

Delaktiviteten syftar till att fler ungdomar upplever att det finns möjlighet att engagera sig i samhället och att man får vara med att skapa ett kulturarrangemang som är positivt både för sig själv, omgivningen och för tillresande.
Målet för delaktiviteten är att ungdomar är delaktiga i förberedelser och genomförande av ett drogfritt musikarrangemang. Att fler ungdomar uppmuntras till en reflekterande syn på alkohol och droger. Att person från närliggande kommuner och övriga Norrland får en ännu positivare syn på Vindelns kommun.
Samverkan med skolan sker den 21-22 augusti
Konserten sker den 23 augusti 

Ansvarig för delaktiviteten: Centrumkyrkans ungdom – 070-391 31 25[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Modellflyg i Vindeln – ungdomsdagar 

Delaktiviteten ska främja intresse för modellflygets ädla konst. Man vill väcka intresse, sprida, fördjupa och utveckla modellflygklubbens verksamhet. Klubben riktar sig främst till ungdomar.
För att göra detta ska man genomföra två introduktionsdagar för ungdomar i Umeåregionen, där man visar på modellflygets olika möjligheter, både inomhus och utomhus. En expert i ämnet kommer även att bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Dagarna genomförs 24 maj och 7 juni, håll utkik efter annonser.

Ansvarig för delaktiviteten: Vindelns Modellflygklubb – 070-532 07 88[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Konsert Festival Brånet

Att genomföra en konsert, tillika öppen generalrepetition på Festival Brånet. Det blir en konsert i naturskön miljö i Vindeln, på hembygdsgården i Vindeln. De band som kommer att spela är Väärt och Frida Selander med band.
Öppen generalrepetition 8 augusti 2014
Konserten sker den 9 augusti 2014
Håll utkik efter annonser.

Ansvar för delaktiviteten: Vindelns hembygdsförening – 0933-300 11[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Kulturdag i Ramsele

Målet är att genomföra en kul dag i Ramsele med kulturella inslag. Målgruppen är samtliga i Umeåregionen, men man hoppas på att besökare som har anknytning till Ramsele och omkringliggande byar kommer.
Aktiviteten är den 19 jul kl 11-17.

Ansvarig för delaktiviteten: Ramsele Byagårdsförening – 076-788 40 27[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Flottarbal 

Delaktiviteten ska tillsammans med flottarnäringen, Granö Beckasin och lokala företag genomförande av en flottarbal ute på fritidsområdet ”Holmen” i Umeälven den 19 juli 2014.

Syftet är att intresserade ska kunna delta i en flottarbal som om den hade arrangerats på 1950-talet. Filmen ”sista flottningen i forsen” visas på storskärm och flottarattribut som finns kvar, typ båtshakar ska kunna visas upp.
Delaktivitetens ska även visa upp Holmens potential som fritidsområde.
Om flottarbalen blir lyckad så kommer liknande tematiserade festligheter att genomföras nästkommande år.

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening – 070-656 53 59[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Naturupplevelser, friluftsliv

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Sportfiske för unga

Delaktiviteten syftar till att stärka ungdomar lokala engagemang i bygden och på så vis kunna bli ambassadörer för sin bygd.

Tillsammans med Hjukens FVO och umea fishing and natur ska lokal exkursioner genomföras under våren och sommar för att väcka nyfikenhet att lära sig mer om naturen som finns i närområdet.

Ansvarig för delaktiviteten: Hjukens FVO: 070-287 76 49[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Fadderskogen

Fadderskogens syfte ska vara att locka boende i bygden och besökande turister en enkelt tillgänglig naturupplevelse där de får uppleva den vackra naturen längs Umeälven. Delaktiviteten ska skapa ett naturområde där miljövänligt tillverkade fågelholkar försedda med vackra färgtryck och budskap sätts upp. Området ska skyltas upp och ledmärkas. Samtliga holkar kommer att förses med GPS position så att de är lätta att hitta.

Ansvarig för delaktivitet:
Granö turism ek. förening
0933-401 50
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hjukenåsarnas dag

Hjukens samfällighetsförening vill synliggöra och verka för att reservatet blir ett besöksmål längs väg 363. Detta ska ske genom att marknadsföra reservatet under en dag 2014. Vid detta tillfälle ska information om området, historiska händelser samt skrönor förmedlas. Dagen avslutas med underhållning, berättande vid brasa samt förtäring.Under tre dagar (i samband med reservatets dag) ska Hjukens byamän erbjuda allmänheten fritt fiske inom fiskevårdsområdet. Målet är att reservatets dag ska bli en årligt återkommande evenemang.

Dagen kommer att vara den 9 augusti 2014[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Fågelmatare i fadderskogen och efter fågelstigen

Att sätta ut fågelmatare i området där delaktiviteten ”Fadderskogen” genomförs. Detta skulle innebära att man lockar mer fåglar till området och därigenom ger besökaren en naturupplevelse då matstationerna ska finnas på väl synliga platser. Delaktiviteten ska även ha webbkameror så att man kan lägga upp realtidsvideo från platserna på webben.

Ansvarig för delaktiviteten: Granö turism ek. förening
0933-401 50[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Granö Kulturområde


Delaktiviteten ska förbinda två områden med två alternativa ny vandringsleder. Man ska även skylta upp dessa så området blir mer synligt och därigenom mer attraktivt för både turister som invånare.

Ansvarig för delaktiviteten:
Granö Samhällsnämnd 0762-299 855[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Övriga aktiviteter

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Inventering av besöksmål i Granö

Att offentlig- och tillgängliggöra intressant besöksmål i Granöbygden.
Delaktivitetens ska genomföras tillsammans med representanter för de olika föreningarna i Granöbygden. Dessa ska sammanställa och inventera besöksmål, välja ut de besöksmål som är intressanta och skylta upp/marknadsföra dessa.
Delaktiviteten ska även syfta till en ”Granöbygdskarta” som ska finnas på kommunens (Vindeln) samt Västerbottensturisms besökskartor. Denna karta ska finnas tillgänglig för allmänheten samt delas ut till samtliga hushåll i trakten.

Ansvarig för delaktiviteten: Tegsnäset Byaförening – 070-656 53 59
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Musikdokumentation

Karl-Johans Persson har under närmare 35 års tid varit en huvudperson för folkmusiklivet i Vindeln, men också i övriga Västerbotten. I dag är Karl-Johan 78 år. Har han skrivit och nedtecknat många melodier för hand, han har även själv initierat att melodierna ska dokumenteras på ett professionellt sätt och spelas in.
Dokumentation och inspelning sker i samarbete med spelmän från Vindeln med omnejd, Burträsk och Lycksele. De färdigställda inspelningarna med tillhörande noter ska finnas på Vindelns bibliotek.
Samarbete med biblioteken i Robertsfors, Vännäs och Bjurholm kommer en vandringsutställning att genomföras.

Ansvarig för delaktiviteten: Åke Helgesson – 076-128 50 09[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Norrlandslan i Tvärålund

Målet med delaktiviteten är att erbjuda ungdomar att träffas, bilda sociala nätverk och delat i lanet. En turnering i Counter Strike Global Offensive kommer att ske under detta event samt andra aktiviteter.

Lanet genomförs 14-16/3 2014

Ansvarig för delaktiviteten: Vännäs Atletklubb: 070-255 08 68[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]