Beviljade projekt

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

BEVILJADE PROJEKT

Här kan du läsa om de projekt som beviljats stöd från Leader URnära. Projekten är sorterade på ”UR” nummer, vilket innebär att de två första siffrorna är det år som ansökan kom in till verksamhetskontoret.

Om ett projekt är avslutat finns slutrapporten att läsa som en PDF fil.

Om du önskar att läsa hela ansökan – ta då kontakt med verksamhetskontoret.
Du kan även läsa om projekten på www.ideriket.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

UR0801 – Sävarån med biflöden (Umeå)

Turism – Fiske – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Genom projektet vill vi i Sävarådalen bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv. Plane­rad projektverksamhet är framtagen av byborna själva och därmed väl förankrad. Insatser­na sker med stor natur- och miljöhänsyn. Projektet genomförs av 28 byar.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 600 000 kr[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Enar Jonsson
enar.jonsson@bullmark.se
Birgitta Eriksson
birgitta.eriksson@gravmark.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

UR0802 – Utveckling i Lögdeälvsdalen (Nordmaling)

Projektbeskrivning:
Projektet ska öka tillgängligheten till och kunskapen om Lögdeälven och Lögdeälvsdalen genom reglering och utveckling av älvnära camping och övrigt logiutbud, standardhöjning av Lögdeälvsleden och anknytande leder, förbättrad och utökad skyltning, marknadsföring och utnyttjande av forskningsresultat. En anställd projektledare samordnar och leder aktiviteterna i samspel med styrgruppen och berörda aktörer.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 202 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Olofsson
lennart@olofsbruk.nu

Stig Wahlberg
s.sverker@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0804 – Förstudie – Vision Pepparkakslandet (Bjurholm)

Förstudie – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Vi vill undersöka om vi kan marknadsföra orten, bygden och regionen med pepparkakan som varumärke. Det vi vill är att ena bygden kring ett gemensamt mål genom samarbete mellan olika aktörer.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 231 320 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Jonte Fischer
info@jontes.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0902 – Kråken – Tjäruskär i ord och bilder (Nordmaling)

Byahistoria – Modellprojekt – Kultur 

Projektbeskrivning:
Vi vill dokumentera livet i helg och söcken, dåtid och nutid. Målet är att få en dokumentation av vår bygd, men också att via projektet ge andra byar och bygder ett verktyg och en handledning för deras eget dokumentationsarbete.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 46 930 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Rolf Karlsson
rolf.karlsson@umea.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0903 Warner Oland (Bjurholm)

Förstudie – Turism – Film

Projektbeskrivning:
Ett unikt besöksmål där skådespelaren Warner Olands liv smälter samman hembygden i den typiska skogbrukskommunen Bjurholm med filmstjärnemiljön i Hollywood. I en på traditio­nellt norrländskt vis timrad byggnad i form av en pagod, skildras filmstjärnans liv från upp­växten i det sena 1800-talets Bjurholm via framgångsrik karriär som kinesdetektiven Charlie Chan till den sista resan hem till Bjurholm 1938. Pagoden, ett museum kopplat till en min­neslund som komplement till andra besöksmål i Umeåregionen kan locka inte minst ut­ländska besökare.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 165 540 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ann-Christin Backlund
ankibacklund@netscape.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0906 – Salteriet i Täfteå (umeå)

Förstudie – Entreprenörskap- Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi vill genomföra en förstudie som förutsättningslöst undersöker möjligheterna att bygga om Salteriet för annan verksamhet. Förstudien ska ta fram ett tydligt förslag till verksamhet i det framtida Salteriet som är väl förankrad bland Täfteås bybor och där det finns ett engagemang hos tänkbara framtida lokala entreprenörer. Den nya verksamheten ska i sin tur gagna och ge liv till bygden.
                   [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 236 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Petrusson
fredrik.petrusson@hotmail.com

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0907 Byakontakten (Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs)

Byautveckling – Inflyttning – Entreprenörskap

Projektbeskrivning:
Projektet är ett samarbete mellan de landsbygdsutvecklingsgrupper som finns i paraplynät­verket RUR, omfattande samtliga kommuner i Umeåregionen

I projektet ska man:

 • Stärka människors lokala engagemang, delaktighet och inflytande
 • Ge stöd och service till föreningarna i sina styrelseuppdrag
 • Utveckla bättre metoder för att öka intresset för entreprenörskap och försörjning
 • Kompetensutveckling utifrån ett lokalt ledarskap
 • Hitta former för nya och samordnade servicelösningar
 • Skapa livsmiljöer som lockar till inflyttning istället för utflyttning

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Birgitta Eriksson
birgitta.eriksson@gravmark.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0908 – Bevara & marknadsföra gamla hantverkstekniker (Vindeln)

Hantverk – Integration – Kultur

Projektbeskrivning:
Bevara, utveckla och marknadsföra gamla hantverkstekniker och sprida information om metoder/tekniker till ”alla”. Öka och tillvarata kvinnors intresse för den hårda slöjden, nå alla, inflyttade av skilda ursprung för språkträning, värdefullt kulturutbyte, skapa förståelse och acceptans. Överbrygga motsättningar i samhället och möta ungdomens kreativitet och inneboende känsla för nytänkande. Genom studiebesök och kurser på lämpliga orter kan hantverkstraditionen utvecklas och föras vidare.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 178 300 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Gösta Isaksson
kergost@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0911 – Säker hund året runt (Bjurholm)

Hundträning – Samverkan – Utbildning

Projektbeskrivning:
Bjurholms lokala kennelklubb vill bedriva säker verksamhet året runt. Detta möjliggörs om de åtgärder vi söker medel för i projektet beviljas. Det finns en stor efterfrågan i Umeåregionen på kurser, träffar, föreläsningar, ”hundträning” m.m. Genom projektet kan vi ställa detta till förfogande.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 118 300 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anna Lindberg
anna.lindberg@sv.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0913 – Hästen i Tavelsjöbygden

Hästcentrum – Ridleder – Ridhus

Projektbeskrivning:
Genom projektet vill man på sikt skapa ett ”hästcentrum” i Tavelsjöområdet där det finns goda förutsättningar för en hästägare att bosätta sig och för hästföretagare att utveckla sin verksamhet. I detta projekt vill vi:

 • ta fram ett färdigt beslutsunderlag för ett ridhus i Tavelsjöområdet
 • dokumentera ridleder i området och sevärdheter kring lederna, ta markägarkontakter för nyttjande av leder och vägar, planera för förbättringsåtgärder längs lederna, samt
 • i denna etapp anordna en rastplats för hästar/ryttare.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 124 820 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Susanne Nordbrandt
susannenordbrandt@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0919 – Stora stenen

Vandringsled – Turism – Historia

Projektbeskrivning:
“Stora stenen” är ett projekt som diskuterats fram inom Överboda intresseförening tillsammans med Vännäsbygdens Hembygdsförening. Projektet avser att bytta vandringsleder som lyfter fram och speglar Överboda-Bergsområdets unika historia från stenålder till nutid, liksom naturvärden som fågelliv och fiske. Projektet vill öka attraktiviteten hos området för boende men också stärka besöksnäringen med en bredd i utbudet som kan attrahera många olika typer av besökare. Genom projektet stöds den lokala servicen i området (lanthandel och lokalt företagande).

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 205 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Paavo Lundqvist
ipo@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0922 – Den nya bruksandan (Robertsfors)

Samverkan – Turism – Bygdeutveckling

Projektbeskrivning:
Projektet är ett brett samverkansprojekt mellan ideella föreningar/organisationer och mellan dessa och kommunen som syftar till framtidstro, stärkt identitet och utveckling av besöks­näringen. ”Det händelserika 2009” ska användas som hävstång för utveckling av ett årligt evenemang med brett innehåll. Aktiviteterna handlar om att byggnation, utveckling av akti­viteter som vandringsteater, guidning med mera. Målet är att skapa ett levande bruksom­råde för stärkt identitet bland invånare, stärkt profilering mot besökare och potentiella invånare
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Carin Elofsson
carin.elofsson@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0929 – Holmövecka

Turism – Besöksnäring – Inflyttning

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att skapa en vecka som visar vad Holmön har att erbjuda. Att skapa en vecka full av aktiviteter och att göra Ön tillgänglig i form av att turlistan anpassa besöks och turistnäringen.Vi vill med detta visa på möjligheterna att bo och arbeta med Holmön som utgångspunkt. Locka nya grupper av besökare till Holmön och därigenom underlaget för befintlig besöksnäring. Stimulera till nysatsning inom besöksnäringen genom uthyrning, aktiviteter och service.kännedom och locka fler besökare till ön.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johan Nyberg
jn.nyberg@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0932 – Gästhamn i Nordmalings kommun

Båtturism – Hamn – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att genom en småskalig infrastruktur åtgärd i det gamla fiskelägret främja båtturism och samtidigt skapa en attraktiv by för inflyttning av nya invånare till området. Projektidén är att genom samverkan mellan fastighetsägarnas samfällighet, Bredviks Bygdegårdsförening och den nybildade Bäcknäsets Båtklubb skapa en utveckling av Bäcknäsets fiskeläger byggd på traditionell användning men som kan ge möjlighet till utveckling och tillväxt.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johan Nyberg
jn.nyberg@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0934 – Gumboda båtklubb (Robertsfors)

Båthamn – Turism

Projektbeskrivning:
I projektet vill vi skapa en säker hamn med fortsatta möjligheter för närboende och andra att vistas i en historisk hamnmiljö.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 156 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Lundgren
ltl@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0938 – Fågeltorn i Kussjö (Vindeln)

Fåglar – Övernattning – Vattenmiljö

Projektbeskrivning:
I projektet vill vi öka intresset för fåglar i området, bl.a. genom att anordna föreläsningar om både fåglar och vattenmiljö. Arrangemangen ska koppas till fågeltornet och byagården där resurser för servering och övernattning finns. Projektet bör kunna leda till ökad turism och förbättrad livskvalitet.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 68 356 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Owe Eliasson
0933-410 42[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0939 – Ung i Vindeln (Vindeln)

Ungdomar – Samsyn – Mötesplats

Projektbeskrivning:
Vi i Vindelns IF vill utveckla vår verksamhet för Vindelns ungdomar. Vi vill skapa en helhet för ungdomarna, ett helhetsperspektiv där ideell, kommunal och privat sektor skapar ett likhetstänk och samsyn på Vindelns unga. Vi vill bygga en mötesplats där vi skapar samarbete, dialoger, delaktighet och förståelse för dagens unga som ger dem ett ”mervärde” i livet.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 108 531 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Simon Stålberg
simon@vindelnsif.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0942 – Ökat entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden (Vindeln)

Entreprenörskap – Egenföretagande – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi har nyligen bildat en byaförening för att utveckla entreprenörskap. Vi är en liten by, belägen ca 1 mil utanför Vindeln, i ett vackert kulturlandskap med 7 hushåll. I byn är nästan alla företagare. Vi är var för sig och tillsammans kreativa och idérika. Vi vill utveckla företagsamhetsandan och stärka byagemenskapen. Vi vill också visa att det går att leva och verka i glesbygd, genom att arbeta, producera och handla lokal, även om vi saknar många service­inrättningar som finns i större tätorter. Detta är vårt bidrag till ett ekologiskt hållbart samhälle.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 13 930 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lars-Göran Nilsson
lars-goran.nilsson@skola.vindeln.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0943 – Kreativ utemiljö – Slöjdarnas Hus (Vännäs)

Turism- Försäljning – Konst

Projektbeskrivning:
Slöjdarnas Hus är ett av Västerbottens viktigaste besöksmål. För att stärka detta och för att ge besökarna mervärden vill vi skapa natur- och kulturupplevelser i omedelbar anslutning till huset som ex.vis stigar, rastplatser och planteringar med hög tillgänglighet för alla. Målet är att på sikt kunna skapa en ”sinnenas upplevelse” i området, med utrymme för permanenta torgplatser mm. I en fortsättning planerar vi att skapa en kreativ, lekfull och hälsofrämjande skulpturlekplats för barn och vuxna, där slöjdare och lokala producenter ges möjlighet att skapa redskap, utrustning mm och samtidigt visa upp och sälja produkter.  

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 288 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Katarina Molin
katarina.molin@vannas.net

Marianne Åsell
marianne@alvnet.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0944 Årets berättarkommun (Bjurholm)

Dokumentation – Byautveckling – Kultur

Projektbeskrivning:
Brännpunkt Bjurholm medverkan i Berättarfestival i Skellefteå med målsättning att genom föreläsningar, kurser, seminarier, utställningar, media visa berättandets drivkraft för glesbygdsutveckling. Samverka inom kommun och region med bl a kulturförvaltningar, arki, Umeå universitet, föreningar för anordnande av nämnda inslag, seminarier.

Målsättning: detta inledande steg skall leda till långsiktig plan för berättandet som en viktig del för samhälls- och näringsutveckling.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 247 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
bo.leander@home.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0947 – Kedjan (Umeå)

 Integration – Hantverk – Social gemenskap

Projektbeskrivning:
Samverkan mellan, i första hand, nysvenskar och svenskar från Ersboda Slöjdförening i stadsdelen Ersboda och nysvenskar boende inom Vännäs Kommun. Syftet är att hos invå­narna ska skapa en god relation och social gemenskap med olika kulturella grupper med hantverk, odlingar och mat som tema.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 152 120 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johnhild Johansson
johnhild.j@prastosten.se

Kerstin Bäckström
kerstin.backstrom@abf.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0951 – Aurora Borealis Rosa (Robertsfors)

Modellträdgård – Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
I projektet ska man iordningsställa en visnings-/modellträdgård bestående av rosor och andra växter. Man vill även prova att odla växter i norr som inte anses kunna överleva i hårt klimat.

En färdig trädgård (med guidade visningar) kommer att generera besök både från närboende och turister och stärker därmed besöksmål i närheten.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 97 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Britt-Inger Vängbo
bvo@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] Sutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0953 – Brobygden (Nordmaling)

Modellträdgård – Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
I samverkan mellan Norrfors- och Nyåkersbygderna (som är en geografisk och funktionell enhet inom Nordmalings kommun) och med utgångspunkt i Nyåkersbygdens erfarenheter på området genomföra en utvidgad och vidareutvecklad inflyttningskampang med fokus på barnfamiljer från Tyskland i syfte att säkra ett positivt befolkningsnetto. Professionell marknadsföringskompetens och målgruppskännedom tillförs marknadsföringen på nätet och i tryck och hantering från personer som visat intresse. Inflyttare med tysk bakgrund ingår i styrgruppen.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 88 830 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Mikael Fredlander
mikael.fredlander@nordmaling.com

Stig Wahlberg
stig.wahlberg@ebox.tninet.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0954 – Utrustning till vildmarkscamp Lillänget (Bjurholm)

Turism – Övernattning

Projektbeskrivning:
Projektet stärker ett redan etablerat besöksområde där det finns flottarmseum, flottarkoja, utescen, vedeldad bastu samt en vildmarkscamp för tält, husvagnar och husbilar. Under hela sommaren besöks området av många människor varför det är viktigt att kunna erbjuda en miljövänlig och lättskött sanitetstoalett.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 21 000kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Enar Strandberg
0932-106 50[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0956 – Kultur- och friskvårdskartor i landsbygden – del 1 (Vännäs -Umeå – Robertsfors – Nordmaling)

Orientering – Kulturhistoria – Turism

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att ta fram 6 olika kartor över olika landsbygdsområden i de fyra kommuner som ingår i projektet. Avsikten är att presentera nya sorters kartor som också i text och bild visar på bygdens kulturhistoriska arv och som kan locka allmänheten till att se och upptäcka nya platser genom spännande arrangemang.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tjelvar Otterbjörk
tjelvar@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR0957 – Holmögadds vippfyr anno 1760 (Umeå)

Kulturhistoria – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att återskapa en kulturhistoriskt intressant plats i samband med 250-årsminnet av Holmögadd som fyrplats. Målgruppen är alla som antingen ser fyren från havet eller besöker den på land.

Holmögadd är den svenska fyr som varit bemannad under längst tid (ända fram till i början av 2000-talet). Man ser att det finns stora möjligheter att utveckla fyrplatsen och hela Holmögadd till ett unikt besöksmål.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 90 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anders Wincent
anders.wincent@gardinperson.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 

Se webbkamera på Holmögadd
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1002 – CM3 Creative Music Movie Making (Robertsfors)

Ungdomar – Mötesplats – Multimediasatsning

Projektbeskrivning:
I projektet vill man skapa en mötesplats/idéverkstad för lokala multinediaprojekt. Målet är att bygga upp ett centra för en ny multimediasatsning med nyckelorden inspelning, musik, video, film, radio. Studion ska kunna användas i professionella sammanhang både mobilt och stationärt. Skapa nätverk för filmskapare, låtskrivare, musiker – både fysiskt och virtuellt.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 293 800 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Magnus Hansson
mah@robertsfors.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

webbsida  [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1004 – Ekonära Skolmat (Vännäs)

Ekologisk mat – Kostmedvetande – Närproducerat

Projektbeskrivning:
I projektet vill man öka andelen inköp av ekologiska och närproducerade varor. Man vill tillaga all mat från grunden och därmed utesluta så mycket som möjligt av artificiella tillsatser. Man vill därmed uppnå ett ökat medvetande hos barn/elever/föräldrar och personal när det gäller kostmedvetande och kunskap om ekologisk hållbarhet. I projektet ska man också utvärdera hur den förändrade kosthållningen upplevs. Pengsjö skola kan bli ett pilotprojekt för att utvärdera övergång till ekologiskt och närproducerade råvaror.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 316 812 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Marianne Sandström
marianne.sandstrom@vannasmail.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1008 – Förstudie: Utveckling av entreprenörskap och besöksnäring (Robertsfors)

Entreprenörskap – Besöksnäring – Bygdegård

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna att utveckla bygdegården i Ratan till en servicenod för lokal utveckling med inriktning på lokalt entreprenörskap och besöksnäring.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 65 775 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ola Holmgren
ola.holmgren@ratan.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1009 – Ett arboretum för alla i Baggböle (Umeå)

Handikappanpassning – Odling – Informationssatsning

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att göra informationssatsningar, bredda utbudet och öka tillgängligheten i Umeå älvdals finaste rekreationsområde. I projektet ingår förstärkning av Arboretum Norr som ett kunskapscentrum för odlandet av träd och buskar i regionen. Genom att göra riktade upplysningsinsatser mot olika grupper som universitet, skolor och turister vill projektet medverka till ett livslångt lärande. Ett stort delprojekt går ut på att handikappanpassa det kuperade området och med det garantera tillgängligheten för hela allmänheten.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Johnny Schimmel
arboretum.norr@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1017 – Linnévägen (Vännäs)

Skyltning – Turism – Bekvämlighetsinrättning

Projektbeskrivning:
Under föregående programperiod restaurerades den gamla inlandsvägen 7,7 km mellan V. Spöland och Jämteböle. Det är den väg Linné gick under sin Lapplandsresa 1732 då han även övernattade i Jämteböle. Linnévägen är ett populärt besöksmål och nu vill man säkerställa och utveckla detta med skyltning från Jämtebölesidan (vid V. Spöland finns sedan tidigare skylt) samt ställa upp en enkel toalett vid den mittersta raststugan.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 50 500 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Gustaf Sandberg
0935-420 23[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1020 – Stora Fjäderägg II (Umeå)

Turism – Besöksmål – Båt

 Projektbeskrivning:
Övergripande syfte är att säkerställa fortsatt drift av turist- och museiverksamheten kring Slupen och vandrarhemmet på Stora Fjäderägg och att möjliggöra fortsatt utveckling av Stora Fjäderägg och holmöskärgården som besöksmål.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 76 657 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Staafjord
staafjord@me.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1021 – Bisysslor (Vännäs – Bjurholm – Nordmaling)

Biodling – Samverkan – Kunskapsutbyte

Projektbeskrivning:
I projektet vill man stärka biodlingen i Umeåregionen genom att ge biodlare möjlighet att själva snickra kupor och ramar m.m. och därmed minska startkostnader för nya biodlare. Man vill öka andelen inhemsk honung och andra relaterade produkter genom att ställa resurser till förfogande (slungning, vidareförädling) i livsmedelsgodkända lokaler. Man vill också skapa ett ”Bicentrum” för erfarenhets- och kunskapsutbyte och därigenom stimulera fler att bli biodlare och på så sätt öka andelen ekologisk och närproducerad honung.

Biodling – Samverkan – Kunskapsutbyte
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 185 520 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Kristofer Östensson
ostensson.kristofer@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1027 – Galleri Täppan (vindeln)

Konst – Utställning – Nätverk

Projektbeskrivning:
I projektet ska man bedriva utställnings- och galleriverksamhet för konst och konsthantverk. Galleri Täppan skall vara en inspirationsplats där man främjar kvalitativ konst och konsthantverk. En plattform där det finns möjlighet för konstnärer och konsthantverkare att skapa nätverk.

För att visa på den kreativitet som finns i regionen är vårt samarbete med Sametinget viktigt. Galleri Täppan kommer att ha fokus på socialt entreprenörskap och vara självgående efter tre år.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 199 749  kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Rolf Attmarsson
prab@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1028 – Olofsforstjuvarna (Nordmaling)

Dansföreställning – Historia – Ungdomar

Projektbeskrivning:
Projektet ska resultera i en dansteaterföreställning i Olofsfors masugn under juli månad. Föreställningens tema ska knyta an till brukets historia på ett konstnärligt ambitiöst men lättsamt sätt. Genom en sommarföreställning är målet att nå fler personer och ge dessa möjlighet att upptäcka Olofsfors kultur och miljö. Syftet är också att lyfta fram och bevara bugdens historia i modern tid med nytt ljus och visa att den är något att vara stolt över.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 82 000  kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Stina Sandström
stina@olofsforsbruk.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1035 – Någonting större (Vännäs)

Ungdomar – Musik – Samverkan

Projektbeskrivning:
Vi vill ge ungdomar både i och utanför Vännäs och Umeåregionen en musikupplevelse förlagd under påskhelgen då vanliga aktiviteter har uppehåll. Detta vill vi göra genom ett drogfritt tredagarssarrangemang med mycket musik och samvaro. Målet är att projektstödet ska användas som upptakt för ett återkommande arrangemang där vi på sikt också hittar samverkansformer med ungdomar i andra EU-länder.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000  kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ludvig Jonsson
ludvig@nagontingstorre.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1101 – Holmön 5 färger – 5 årstider (Umeå)

Kultur – Hantverk – Nya tekniker och produkter

Projektbeskrivning:
Holmön är med sin kombination av de traditionella näringarna fiske och jordbruk samt säljakt unik i sitt slag. Fisket och framför allt säljakten skapade kontakter med människor på båda sidan Kvarken. Hantverk och slöjd både till eget behov och till avsalu har haft en framträdande plats i det dagliga livet. Material som trä, ull, lin och sälskinn användes till föremål som båtar, vävnader, nät och kläder. Vid inventeringar har man på ön hittat en speciell väv, kallad Holmöväv på grund av sin särpräglade färg och vävteknik som är unik för ön. Det är fem framträdande färger, svart, gult, grönt, vitt, rött och en blandning av kypert och tuskaft. Troligen ett inflytande från öst eller norr på grund av de speciella färgerna som inte finns på annat håll i västerbotten. Med väven som utgångspunkt vill man i projektet utveckla nya produkter och tekniker för brukshantverk. I projektet vill man också återuppta linodling samt hampodling för i första hand repslagning.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  183 600 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Karin Lundemark
karinskontor@ume.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1102 – Närande och intressant i Umeåregionen
(Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs)

Pilotprojekt för att utveckla samarbete inom Umeåregionen mellan kulturella föreningar, turistföretag, lantbruksföretag. Undersöka möjligheterna till gemensam marknadsföring.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  70 856 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sven-Erik Nyman
sv.nyman@tele2.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1103 – Åtgärder för ökad tillgänglighet och information om kultur och natur på Norrbyskär (Umeå)

Tillgänglighet – Samarbete – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Norrbyskär är ett uppskattat besöksmål som har utvecklats till att bli betydande för regionen. Ambitionen med projektet är att:

 • öka tillgängligheten till öns kultur och natur oavsett ålder och ev. funktionsnedsättning.
 • att påbörja ett samarbete mellan aktörerna på ön för att skapa en gemensam grund till utveckling av destinationsmålet
 • att samla all information om besöksmålets utbud och om tillgängligheten på en plats och utforma själva entrén till besöksmålet (stationen i Hörnefors och färjekajen i Norryn) utifrån den skapade profilen.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  308 228 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Björn Halling
bjorn.halling@kfum.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1106 – Lappen i Manjaur (Vindeln)

Teater – Försoning – Samexistens

Projektbeskrivning:
I projektet ska man genomföra en teater om försoning och samexistens mellan människor, kulturer och intressegrupper t ex samer-markägare. Teatern genomförs i dialog med publiken.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  25 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Birgit Hedman
Birgit.hedman@svenskakyrkan.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1108 – Jonkesstugan (Umeå)

Återskapande – Bevarande – Unik boendemiljö

Projektbeskrivning:
I projektet ska man återskapa och bevara en unik boendemiljö från vörjan av 1800-talet. Jonkesstugan skall användas som samlingspunkt för den främsta målgruppen – byborna. Jonkesstygan ska även finnas till för skolan och eleverna i byn, föreningar, nyinflyttade samt förstås återvänande bybor. I samband med utställningar om byns historia ska besökare utifrån ges en insyn om denna unika boendemiljö.

 

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  77 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Vivan Sundblad
Vivan.sundblad@telia.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1109 – Tavelsjön runt (Umeå)

Vandringsled -Tillgänglighet – Turism

Projektbeskrivning:
I projketet ska man skapa en vandringsled runt Tavelsjön. Syftet är att öka tillgängligheten till regionens största och djupaste sjö. Leden ger nya möjligheter för besökare från närområdet, svenska turister och långväga internationella gäster, studenter och forskare vid Umeå universitet. Leden kommer att utgöra en sammanhållande faktor för företagare inom besöksnäringen att etablera nya företag i bygden med t ex kanot- och båtuthyrning, båtturer, fågelskådning, fiske, fickecamp, bergsklättring, logiuthyrning, servering var för sig eller i paketarrangemang.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  615 280 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Göran Sundqvist
goran.sundqvist@tavelsjo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1110 – Skapande av bättre förutsättningar för evenmangsutveckling på Norrbyskär (Umeå)

Evenemangskultur – Besöksmål – Turism

Projektbeskrivning:
Ambitionen och målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för en evenemangskultur på Norrbyskär. Detta har till syfte att öka attraktionen för Norrbyskär som besöksmål och på isikt bidra till att antalet besökare blir tillräckligt många för att utgöra en grund och trygghet i den framtida utvecklingen. De resurser som saknas för evenemangsutveckling är en större scen och bord/bänkar som är flyttbara utomhus till förtäring av olika slag. Scenen hyrs första medan bord och bänkar köps in.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  290 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Björn Halling
Bjorn.halling@kfum.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1111 – Destination Bjurholm StegEtt (Bjurholm)

Besöksnäring – Samverkan – Modellprojekt

Projektbeskrivning:
Projektet är första steget i ett försök att skapa en mer intressant och professionell utveckling besöksnäringen. Via bred förankring i samverkan mellan universitet, näringslivet, kommunen och ideella organisationer skapa en visuell bild/plan över de förutsättningar/behov/investeringar som regionen kring Bjurholm behöver för att utvecklas till en attraktivare och växande destination. Något motsvarande projekt med denna inriktning har tidigare ej genomförts i länet. Projektet kommer att vara modellbildande och överförbart på såväl övriga regionen som hela Norrland.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  335 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lars Lindqvist
lasse@balsjomasikn.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1112 – Affärsutveckling på bruket (Nordmaling)

Entreprenörskap – Turism – Affärsutveckling

Projektbeskrivning:
Genom affärsutveckling syftar projektet till att skapa en positiv utveckling på Olofsfors bruk via målsättningen att förbättra arbteklimatet, öka besöksantalet, etablera nya verksamheter och förbättra lönsamheten hos befintliga aktörer. Projektet ska arbeta med att forma vision, sätta mål, utforma strategier och skapa aktiviteter. Målgruppen är i första hand aktörer på och i omgivningen kring bruket i form av entreprenörer, bruksmuseet och föreningar. Utöver befintliga aktörer finns i målgruppen även nya idag ej etablerade intressenter inom konst, kultur och event.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  335 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Bengt-Erik Hesse
info@stiftelsennavet.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

UR1115 – Porten till Umeå (Umeå)

 

Projektbeskrivning:
Sörmjöle ska bli ”porten till Umeå”. En äreport uppförd på den ursprungliga platsen ska bli ett kännetecken, en identitet för byn, ett blickfång för förbipasserande trafikanter. Den ska byggas på ungerfär samma ställe där den stod, inte långt från affären. Därmed är det mycket troligt att turisterna även kommer att nyttja affären om de lockas att stanna vid minnesmärket. Den blir ett självklart besöksmål för boende i regionen och ett naturligt stopp för bilburna turister men även för cyklisterna längs Kustleden. Vid äreporten ska turistinformation om regionen finnas.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  350 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Östen Jonasson
osten.jonasson@mjole.com

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1119 – Förstudie: Ostriket i framtiden (Robertsfors)

Förstudie – Turism – Handlingsplan

Projektbeskrivning:
Syftet med förstudien ”Ostriket i framtiden” är att skapa en handlingsplan för fortsatt utveckling av Ostriket med ökat antal besökare och omsättning som följd.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  150 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sören Lundström
soren.lundstrom@burtrask.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1121 – Förstudie: KULTurhus (Vännäs)

Förstudie – Samlingsplats

Projektbeskrivning:
Vi vet att det finns ett stort behov av en samlings- och mötesplats för kulturella aktiviteter. I förstudien ska ännu fler ”fångas upp” och förstudien ska resultera i ett strukturerat underlag som visar på behov, möjligheter och ev. svårigheter. Vännäs kommun har avsatt medel för en inledande projektering av ett allaktivitetshus och vi kommer i förstudien att ha ett aktivt samarbete med kommunen.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  79 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Carina Persson
carinapersson68@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1123 – Katapult (Vännäs-Nordmaling)

Integration – Ungdomar – Opionsbildning

Projektbeskrivning:
Katapult syftar till att ge ungdomar i Västerbotten (Vännäs och Nordmaling) verktyg att genom kunskaper i organisation och ledarskap ta plats som opinionsbildare, kulturproducenter och samhällsskapare. Förutom att lära ut själva hantverket att organisera och leda processer vill projektet även ge djupare kunskaper i frågor om makt och inflytande.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  483 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Armita Ghazinezam
armita@kulturstorm.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1126 – Norrländska vingårdar (Nordmaling)

Förädling – Utveckling – Kunskap

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för ökad förädling av den norrländska skogsbärsråvaran. Genom att öka och förmedla kunskapen om lämpliga och väl anpassade tillverkningsprocedurer för blivande producenter skapas ökade möjligheter till en framtida etablering av norrländska bärvinsgårdar med småskalig produktion. Fokus kommer att ligga på att utveckla kunskaperna inom de ekologiska procedurerna vid framställning av bärvin som slutprodukt.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  300 950 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Stiftelsen Navet
info@stiftelsennavet.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1127 – Attraktiv tävlingsplats  (Vindeln)

Tävlingsverksamhet – Hästsport – Besökare

Projektbeskrivning:
Som ett led i en satsning på tävlingsverksamhet vill Vindelns Ridklubb öka sin attraktivitet som tävlingsarrangör genom att bygga ett domartorn med sekretariatsdel. Kan Vindelns Ridklubb öka sin attraktivitet som tävlingsarrangör och därmed få fler och större tävlingar bidrar det till ett ökat antal besökare i kommunen och en ökad attraktionskraft även för Vindeln som boendekommun.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  84 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Lundmark
tomas.lundmark@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1129 – Förstudie: Robertsfors Allaktivitetshus (Robertsfors)

Förstuide – Handlingsplan – Samverkan

Projektbeskrivning:
Projektet är en förstudie vilket innebär att information, idéuppslag med mera ska inhämtas och sammanställas till en handlingsplan/projektbeskrivning för genomförandet. Detta medför att genomförandet är beroende av kontakter med en mängd olika aktörer dels för att erhålla information/synpunkter men också för förankring (t ex Robertsfors kommun, NBV, Entreprenörcentrum, Almi, She’s got the beat, Hembygdsföreningen Robertsfors, Bygdeå trädgårdsförening, Historiska Hus, LRF, olika företag inom konsthantverk mfl)

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  202 250 kr

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Tomas Lundmark
tomas.lundmark@slu.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1131 – Förstärkning av centrumbildning i Tvärålund (Vindeln)

Byautveckling – Samlingsplats

Projektbeskrivning:
Tvärålund och intilliggande byar bor cirka 450 invånare. I Tvärålund är man aktiv för sin bygd och många har engagerat sig i byns utveckling t.ex. genom att gå in i byaföreningens aktiviteter. Byns centrum har en affär, skoterled, dartlokal etc upplevs i dag som en ostrukturerad plats. Byn har därför förvärvat tre olika markbitar i anslutning till centrum och vill där anlägga en samlings- och parkeringsplats. Genom förstärkning av centrumbildningen vill man uppnå ett attraktivare cerntrum och samlingsplats samt struktur för såväl bil- som skotertrafik.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  375 000 kr

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Sundling
fredrik@skogstjanst.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1134 – Inflyttningskampanj i Tväråbäcksbydgen (Vännäs)

Byautveckling – Inflyttning – Modellprojekt

Projektbeskrivning:
1997 drev vi en liknande kampanj, med mycket gott resultat. Då var det totalt 50 personer som flyttade till bygden, och elevantalet i skolan fördubblades på kort tid! Vi fick stor genomslag i media, och fortfarande kan människor man möter säga ”visst var det ni som hade den där inflyttningskampanjen” Vi vill ta fram en modell och göra en lathund för andra byar att kopiera, eller låta sig inspireras av. Vi redovisar budget, med utfall.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  139 220 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lennart Engström
lennart.engstrom@alo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1135 – Klara Gas (Bjurholm-Nordmaling-Umeå-Robertsfors-Vindeln–Vännäs

Kartläggning – Biogas – Jordbruk

Projektbeskrivning:
Gemensam planering och upphandling av satellitbrunnar och annan teknisk utrustning. Kartlägga behov av åtgärder på respektive gård för en effektiv gödsel- och röresthantering. Undersöka möjliga finansieringslösningar för åtgärder på respektive gård.

Samverka med projektet Gas Klart 2013 och produktionsbolaget där finansiering söks från regionala medel.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  282 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Christer Lindberg
Garden.london@ac.lst.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1136 – Nya Norrforsgården (Nordmaling)

Bygdegård – Renovering – Turism

Projektbeskrivning:
Iordningsställande och utrustning av Norrforsbygdens nya bygdegårdslokaler sedan den tidigare lokalen kallställts av ägaren. Verksamheten skall omfatta gängse bygdegårdsverksamheter och vår traditionella och idéellt drivna pizzeria- och pubverksamhet. En lokal för styrketräning iordningställs liksom dusch och omklädningsrum för idrottsutövare. I samråd med aktörer inom offentlig, privat och idéell sektor söks ytterligare verksamheter att förlägga till de nya lokalerna. Ortens ”servicepunkt” förläggs dit. Bygden inklusive sökanden arbetar på att återstarta mackanlägningen lokaliserad i anslutning till den nya bygdegården. Gården skall vara ett besöksmål för nationell och internationell turism.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  320 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sune Berggren
norrforsbageri@nordiq.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1137 – Studier i den lappska munarten och kulturen inom Umeälvens dalgång (Vindeln)

Museum – Lapsk/samiskkultur – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Färdigställande av byggnad (arkivhus) för bevarande av litteratur (böcker , handlingar) cd-skivor, fotografier, värdefulla museiföremål. Avsikten är att främja forskning och läsning i den lapska/samiska munart som talas längs Umeälvens dalgång, studera och föra munarten vidare. Främja användandet av lapska/samiska ortnamn, återinföra dessa där de finns och göra nyuppteckningar. Avsikten är att förena gamla kunskaper och föremål för framtida studier. Stiftelsens byggnader skall stå öppna för allmänheten för besök, studier och information.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  301 725 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Valborg Wiinka
Valborg.Wiinka@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1141 – VIG (Gräsmyr)

Förstudie – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Vi vill genom denna förstudie bland annat titta på utveckling av bygden, främst genom den kultur som förknippas med Gräsmyr. En av de största är logdanserna sommartid, men även hur vi kan bygga vidare och utveckla bygden eftersom det finns ett stort intresse av bosättning men få uttalade tomter att bygga på.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  56 496 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Monica Jonsson
Monjon2008@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1143 – Insamlingsprojekt – Dalkarlså Lant-/Hushållsskola (Robertsfors)

Dokumentation – Kulturhistoria – Lokal identitet

Projektbeskrivning:
Projektets syfte och mål är att dokumentera Dalkarlså Lanthushållsskola, sedermera Hushållsskola som bedrevs i Dalkarlså mellan åren 1940-1982. Projektet kommer att vara ett insamlingsprojekt där fokus är de elever som gått på Dalkarlså Lanthushålls-/Hushållsskola. Det är dessa kvinnors historia som ska belysas. Pengar söks för att bedriva insamling av berättelser i form av intervjuer i första hand. Projektet avser att stärka den lokala identiteten hos dessa kvinnor samtidigt som att bevara deras historia till eftervärlden.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  295 755 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Elisabeth Åström
elisabeth.astrom.dalkarlsa@folkbildning.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1144 – Klangvägen (Bjurholm)

Vandringsled – Konstverk – Samarbete

Projektbeskrivning:
Vi vill skapa en unik vandringsled med sträckning på ca 4km med ett tiotal ljudinstallationer/ ljudkonstverk utplaserade på leden konstverken kommer att vara skapade av lokala konstnärer och hantverkare.

Målet är att stärka varumärket ”Agnäs”, att visa upp vår vackra by och kommun för besökarna, att bidra till regionens kulturutbud och att skapa ett besöksmål som står sig i konkurrensen.

Vi vill skapa ett intressant samarbete mellan byaföreningen Agnäs Bästa, byns innevånare och företagare samt med konstnärer och hantverkare från Umeåregionen.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  311 200 kr kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ida Reichlin
ida@lergrova.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1145 – Minnen från Sävarådalen och Holmön (Umeå)

Digitalisering – foton – Landsbygd

Projektbeskrivning:
Sammanställa och digitalisera foton och inspelningar ur befintliga arkiv. Materialet omfattar perioden ca. år 1860 till nutid. Genomföra nya insamlingar och dokumentationer. Samtliga byar i Sävar kommundel samt Holmön ingår i projektet. Levnadsförhållanden och företagande skildras i såväl då- som nutid. Landsbygden står i fokus. Natur- och kulturlandskapets förändring speglas under en längre tidsperiod. Kunskap om förändring underlättar mångfald, integration och delaktighet i regionens samhällsliv.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  233 000 kr


[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Håkan Karlsson
hakan.karlsson45@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1148 – Historien om Hällnäs sanatorium (Vindeln)

Historia – Sjukvård – Seminarie

Projektbeskrivning:
Det övergripande syftet med projektet är att genom en semiariedag om Hällnäs sanatoriums historia belysa Hällnäs sanatoriums historia och tuberkulosens inverkan på människor i Västerbotten – 50 år av tuberkulosens historia. Genom föreläsare/gäster och en genomarbetad och lättillgänglig utställning som ger skiftande och kinskaps- erfarenhetsrika perspektiv på denna dela va vår samhällshistoria kan vi på ett intresseväckande sätt spegla Hällnäs sanatoriums roll i och del av samhällets och sjukvårdens utveckling, och ta till vara på kunskaper, upplevelser, erfarenheter och minnen hos forskare, personal och patienter med lera och sprida det.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  107 000 kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Majbritt Eriksson
Eriksson_majsan@yahoo.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1149 – Paraplyprojekt: Leader på riktigt
Läs mer på www.ideriket.nu

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1201 – Röbäcks hembygd (Umeå)

Historia – Byautveckling – Marknadsföring

Projektbeskrivning:
Röbäcks Hembygdsförening har i många år gjort efterforskningar om Röbäcks historia. För att bättre kunna kommunicera en del av arbetet till en bredare allmänhet vill vi vidareutveckla tre del områden: 1.Fotoutställningen 2.Historiska platser 3.Ladrenoveringen.Genom att utnyttja modern tryck -och kommunikationsteknik kan vi på ett utmärkt sätt dokumentera en del av vår historia via att göra s-k. roll-ups.Vi kan då på ett enkelt och snabbt sätt visa upp utställningarna vid föreningens egna arrangemng och även låna ut dem till olika intresserade företag och aktörer,tex. i samband med Umeås kulturhuvudstadsår.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  53 400 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Röbäcks hembygdsförening
info@röbäcks-hembygd.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

Hemsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1203 – Hästbruks Oskar (Vännäs)

Förstudie – Hästbruk – Företagsnytta

Projektbeskrivning:
Det övergripande målet med denna förstudie är att konkretisera nyttan av brukshästar.Vi planerar tre studiebesök som grundar sig att öka vår kunskap i mer praktisk karaktär hos redan etablerade entreprenörer i Malmö och Stockholm.Vi kommer att presentera vår ide för Umeåkommun med kranskommuner samt Länsstyrelsen, företag och privatpersoner.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  74 664 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Oskar Strömgren
oskar.stromgren@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1204 – Världens Värner (Bjurholm)

Förstudie – Kulturhistoria – Film

Projektbeskrivning:
Världens Värner handlar om bjurholmsfödde Värner Ölund som i slutet av 1800-talet emigrerade till USA och blev världsberömd skådespelare. Warner Oland Academy i Bjurholm försöker på olika sätt uppmärksamma hans historia, och det har visat sig att många andra vill det samma. Genom en förstudie vill vi skapa ett nätverk med olika intressenter och i ett åtgärdsprogram specificera aktiviteter, kostnader och möjliga finansieringsvägar samt förankra åtgärdsprogrammet hos samarbetspartners och tänkbara finansiärer. Syftet med projektet är att öka kunskapen om och intresset för Warner Oland och kring honom utveckla en verksamhet som bidrar till ökad attraktionskraft, lokalt och regionalt.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  263 300 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Ann-Christin Backlund
warner.oland@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1205 – Ungdomslyftet (Umeå)

Ungdomar – Byautveckling – Socialtföretagande

Projektbeskrivning:
Sysselsättning av vuxna (16-25) med handikapp, genom bedrivande av sommarcafé.
Verksamheten är att betrakta som ett socialt företagande med stort modellvärde. Inriktningen i arbetet ska vara en förlängning av verksamheten i nuvarande stödfamilj d.v.s ge ungdomarna stöd, råd, utveckling och självständighet.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  208 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Marie Swahn
marieswahn@msn.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1206 – Galleri Cyd (Vännäs)

Konst – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Det finns ett behov av en social mötesplats för alla åldrar som har öppet på kvällar och helger i Vännäs. Vidare är behovet av en utställningsplats för både etablerade och hobbykonstnärer i Vännäs stort. Syftet med stödet är att få möjlighet och medel att i uppbyggnadsskedet helhjärtat bygga grunden för denna sociala mötesplats. Målet är att bli den självklara samlingspunkten i Vännäs när människor vill uppleva kultur, föreläsningar, utbildning och social samvaro.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  280 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Cyrene Degerlund
cyrenedegerlund@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1208 – Förstudie inför Projekt Royal (Robertsfors)

Förstudie – Tursim – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Målet med projektet (förstudien) är att inhämta all information som krävs inför eventuell ansökan om projektstöd inför uppstart av projekt Royal. Vi ska underöka om projektet är genomförbart, upprätta en tidsplan samt utföra kostnadsberäkningar.
Denna ansökan avser en förstudie för att analysera och förebereda en eventuell nystart för Royal, den klassiska kultur- och nöjesmetropolen i Ånäset.
Huvudprojektets syfte är att skapa en allmän social och kulturell träffpunkt för alla åldrar. Huvudprojektet syftar även till att stärka såväl det lokala föreningslivet som näringsliv och turism.  Royal vill verka för att nöje och kultur ska vara tillgänglig för alla, även för boende på glesbygden

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  263 300 kr [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Peter Nordin
Kvarnfors2024@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1209 – Tavelsjöbaden – en socialt hållbar mötesplats året runt (umeå)

Socialtföretagande – Tursim – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att upprusta IOGT-NTO gården i Tavelsjö för allmänheten och i synnerhet barnfamiljer. Gården ligger vackert belägen vid Tavelsjön och har tidigare varit ett populärt sommarhem. Vår ambition är att bedriva verksamheter här för alla året runt med boende, Service, kurser, barn & ungdomsgrupper, Skoterkafé samt långfärdsskridskoled runt sjön mm. Allt sker i en drogfri miljö. Vi vill att så många som möjligt ska vara delaktiga och att det finns ett drogfritt alternativ. Målet är att verksamheten ska bli självbärande på sikt kunna forma ett socialt företag. För allmänhetens del i verksamheten har vi matriell som behöver förvaras. För detta behöver vi en förådsbyggnad på ca 100 kvm. Detta förrådsutrymme krävs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och uppfylla våra mål.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  364 500 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Patrik Åström
patrik.astrom@iogt.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1211 – Knytpunkten (Vindeln)

Byautveckling – Ungdomar – Renovering

Projektbeskrivning:
Norrlidens Byaförening vill göra ett samarbetsprojekt där vi gemensamt rustar vår aktivitetshus från 1954. Vi ska tillsammans med bybor,stugägare samt deras barn som är intressade av att vistas och nyttjar byagården stärka byagemenskapen med att tillsammans bygga,måla och renovera vår byagård. Det vi hoppas är att våra ungdomar får en plats att samlas på men även att de har varit med och utvecklat samt deltagit till en framtida investering för byns överlevnad.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  116 317 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anna-Lill Hörnell
anna-lill.hornell@edu.lycksele.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1212 – Den nya kulturbryggan (Vännäs)

Kultur – Turism – Besöksmål

Projektbeskrivning:
Vännäs Slöjd vill bygga en scen som sommartid är placerad i Vindelälven – i nära anslutning till Slöjdarnas Hus. Vi vill med detta skapa en unik plats för olika aktörer att erbjuda besökare kulturupplevelser i en naturskön miljö. Slöjdarnas Hus har sommartid ca. 30 000 besökare och en scen på den orörda Vindelälven skulle ytterligare förstärka platsens betydelse som besöksmål. Vad vi känner till finns det inte något liknande i Norrland.Anläggningen har en miljö och hållbarhetsprofil och det kommer att märkas även vid byggandet av scenen. Vi har en strävan att erbjuda våra besökare unika upplevelser, arrangemang, utställningar m.m. av hög kvalité och med tanke på Kulturhuvudstadsåret 2014 skulle vi locka nya målgrupper.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  250 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Åke Sandström
ake.sandström@vannasmail.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1213 – Hantverkens Hus (Vindeln)

Integration – Socialtföretagande – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Målet är att aktivera hantverkstraditioner från deltagarnas hemländer och spinna vidare på nya idéer som kan anknyta till svensk kultur, t ex smyckestillverkning, sömnad, träslöjd och matlagning. Deltagarna ska få grundläggande kunskaper om eget företagande och sociala företag, och efter projektets slut ska de saluföra sina produkter via Internet med hjälp av sociala företag. På längre sikt ska de kunna starta egna bärkraftiga företag. Deltagarna och övriga kommunmedborgare ska få ökat utbyte av varandra.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  355 960 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Helena Carlsson
Helena.carlsson@dkola.vindeln.se

Eva Lövgren
Eva.lovgren@skola.vindeln.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1218 – 100 bäddar i bygden – förstudie (Umeå)

Förstudie – Tursim – Företagande

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för en förstudie som ska skapa förutsättningarna för att bygdens företag, när fortsättningsprojektet genomförs, ska ha ett underlag för att investera i nya byggnader och renovering av byggnader som kan erbjudas till uthyrning till turister och andra besökare. Målet att 100 nya bäddar ska åstadkommas. Förstudien ska informera och skapa intresse för företagare att delta i det fortsättningsprojekt som ska skapas. Genomförandet av fortsättningsprojektet kommer att fordra ny finansiering.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp:  110 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Göran Sundqvist
Goran.sundqvist@tavelsjo.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1221 På lika villkor (Vännäs)

Byautveckling – Handikapsanpassning

Projektbeskrivning:
Vi vill ge personer med funktionshinder möjlighet att delta i möten och arrangemang på samma villkor som andra. Vi vill därför byta ytterdörr, installera trapphiss samt bygga altan för att stärka vår samverkan med kommunens omsorgsförvaltning, vår egen verksamhet samt erbjuda en bygdegård/-samlingslokal i första hand för personer i Umeåregionen. Vi har anpassade toaletter och dörröppningar/passager i övrigt är tillräckligt breda. Vi har ett livsmedelsgodkänt kök, vilket gör det möjligt att anorda arrangemang för allmänheten.Det finns idag mycket få möjligheter för personer med funktionshinder att delta i sammankomster utanför tätort. Vi vill därför bli ett alternativ som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 116 794 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lars Lindström
ockelsjö@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

Webbsida[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1222 Lotshuset Järnäsklubb (Nordmaling)

Förstudie – Turism – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att inventera de utvecklingsidéer som finns för Järnäsklubbs gamla lotshus och för dess närliggande geografiska område. Medel söks även för att åtgärda lotshusets akuta behov av reparation och målning av fasaden. Syftet är att bevara och utveckla en kulturhistoriskt värdefull byggnad och på sikt göra den tillgänglig för en bredare allmänhet. Målet med projektet är den ovannämnad inventeringen ska leda fram till en plan för lotshuset och för området i stort.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 227 500 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sirpa Kärki
sirpa@olofsforsbruk.nu[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1224 Tempelleden (samarbetsprojekt med Leader Lappland)

Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att skapa en sammahänga led från kusten till det planerade Buddisttemplet i Fredrika. Leden ska ”knyta ihop”befintliga leder genom två kommuner och anläggas i den kommun där templet planeras.

Leden ska vara öppen för alla och i ett längre perspektiv ska även övernattningsmöjligheterna ses över.
Projektet är ett samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Leader Lappland.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 303 333 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lovisa Carneland – Leader URnära
lovisa.carneland@urnara.se

Rolf Zakrisson – Leader Lappland
rolf.zakrisson@leaderlappland.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1225 Vännässjö i ny tappning (Vännäs)

Natur – Miljö

Projektbeskrivning:
Utveckla ett naturområde med fågeltorn, promenadstig, grill-/fiskestuga samt anläggande av parkering. Platsen ligger lätt åtkomlig för besökare och ansluter till flera andra lokala besöksmål. Genom projektet stärks besöksområdet kring sammanflödet av Vindelälven (nationalälv) och Umeälven. I projektet vill vi ge möjlighet till fågelstudier, vandring i kulturmark, fiske i Vindelälven samt en enklare övernattningsmöjlighet. Målgrupp är tidigare besökare i området, nya besökare samt elever i den närbelägna skolan. Genom projektet kan ”alla” hitta något av intresse i området.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 162 712 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Stellan Strand
maudostellan@alvnet.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1229 Hållbar och effektiv landsbygdsutveckling
(Samarbetsprojekt med Leader Högakusten och Leader Mittland)

Samarbetsprojekt

Leader URnära söker ekonomiskt stöd för ett regionalt samarbetsprojekt med Leader Mittland och Leader Västernorrland. Projektet syftar till att oka kompetensen om att arbeta med landsbygdsutveckling genom erfarenhetsutbyte samt diskutera metoder för finansieringsformer, alternativa metoder för utvecklingsarbete, utvärderingar etc.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 415 570 kr


[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktpersoner:
Leader URnära:
lena.carneland@urnara.se

Leader Högakusten:
leaderhogakusten@hotmail.se

Leader Mittland:
leader.mittland@telia.com 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1230 UMEÅREGIONEN – EN MÖJLIGHET INFÖR 2014!

Vi har nu beslutat om nära 90 delaktiviteter och har därmed slut på pengar. Det går inte längre att söka delaktiviteter.
Men läs mer under Beviljade delaktivteter eller ta en titt i aktivitetskalendern.

Leader URnäras LAG-grupp driver två egna projekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd kranskommunerna i Umeåregionen samt Umeå (utanför tätorten) inför och under 2014. Projekten är så kallade ”paraplyprojekt” vilket innebär att flera små projekt (delaktiviteter) kan genomföras under ”paraplyet”. Både att söka och redovisa är enklare än när man bedriver ett ”vanligt” projekt. Vår ambition med dessa är att så många som möjligt ska kunna göra en aktivitet i sin egen bygd innan eller under 2014.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] 


[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontakt:
Projektledare:
Marianne Åsell
Telefon: 070-259 85 75 eller via e-post: marianne.asell@pug.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Här kan du läsa om beviljade delaktiviteter[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1234 Sinnenas trädgård (Bjurholm)

Natur – Miljö – Hälsa

Att skapa en Sinnenas trädgård vid Älvgården, Bjuregården och Johannesgården i Bjurholm särskilt utformad för grön omsorg och rehabilitering av äldre men likväl öppen och tillgänglig som en grön mötesplats för besökare och samverkan. Syftet är att bidra till ett gott liv – hela livet, bidra till samverkan lokalt, regionalt och nationellt och att fungera som ett gott exempel på ett lokalt initiativ som stärker bygden och dess attraktivitet. Resultatet kommer att spridas inom kommunen, till regionen och nationellt till liknande verksamheter och mindre tätorter i landsbygdsområden.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 356 300 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Annika Grundberg
annika.grundberg@bjurholm.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1235 Förstudie Alpin Skidarena (Vindeln)

Förstudie – Turism

Projektbeskrivning:
Projektiden är att göra en förstudie vad som krävs för uppföra en inomhusarena för utförsåkning, och då är det ett antal delprojekt som måste genomföras. Dessa är i angelägenhetsordning.

1) Finansiering,
2) Byggnaden, hur ska den vara konstruerad,
3) Ventilation/Kylning projektering,
4) Hur löser man energifrågan på ett miljövänligt sätt,
5) Driftsbudget, vilket är besöksunderlaget och vad kostar drift och underhåll.

Målet med projektet är att genomföra denna förstudie, som kan ses som fas 1, och som ska vara ett underlag för ett beslut om uppförande, vilket blir fas 2, av en Alpin Skidarena.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 97 533 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Per Eriksson
per.eriksson@vindeln.se

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1239 UMEÅREGIONEN – EN MÖJLIGHET INFÖR 2014!

Vi har nu beslutat om nära 90 delaktiviteter och har därmed slut på pengar. Det går inte längre att söka delaktiviteter.
Men läs mer under Beviljade delaktivteter eller ta en titt i aktivitetskalendern.

Leader URnäras LAG-grupp driver två egna projekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd kranskommunerna i Umeåregionen samt Umeå (utanför tätorten) inför och under 2014. Projekten är så kallade ”paraplyprojekt” vilket innebär att flera små projekt (delaktiviteter) kan genomföras under ”paraplyet”. Både att söka och redovisa är enklare än när man bedriver ett ”vanligt” projekt. Vår ambition med dessa är att så många som möjligt ska kunna göra en aktivitet i sin egen bygd innan eller under 2014.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text] 


[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontakt:
Projektledare:
Marianne Åsell
Telefon: 070-259 85 75 eller via e-post: marianne.asell@pug.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Här kan du läsa om beviljade delaktiviteter[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1240 Utveckling av anläggning för fritidsändamål (Umeå)

Tursim – Natur – Kultur

Projektbeskrivning:
Komplettering av befintlig anläggning för kultur- och fritidsändamål. Förstärkning av besöksmål med möjlighet till övernattning. I projektet ingår även riktade insatser mot barn och ungdomar i form av naturnära aktivitetsredskap.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 110 790 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Paavo Lundqvist
paavo@storastenen.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1241 Gräsmyrs Loge (Nordmaling)

Turism – Kultur – Byautveckling

Projektbeskrivning:
Gräsmyr Loge vill år 2014 vara norrlands största danssställe. I dagsläget så har vi norrlands största utedansbana. Gräs­myr bygdegård har 10 husvagnsplatser och en servicevagns som är i stort behov av tillsyn och renovering. Vi vill även bygga vidare på den kontakt med Österbotten som redan är tagen genom den förstudie som genomförts VIG 2011-7311. Vi vill även försöka hitta samverkan med Umeå inför kulturhuvustadsåret 2014 när det gäller dans, i första hand då ett dans­bandsarrangemang. Vi kommer även att genomföra en slutkonferans på området.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 191 280 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Monica Jonsson
monjon2008@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1242 Nybyggarmuseum i ny miljö (Vännäs)

Förstudie – Kultur

Projektbeskrivning:
Pengsjö nybyggarmuseum har en av landets största privata samlingar från nybyggarepoken i Norrland. Visningar har under mer än 50 år kunnat ske tack vare stora ideella insatser från ägarna i flera generationer. Med stor arbetsinsats och svårig­het att rekrytera funktionärer till museet, har frågan om en omdaning av verksamheten aktualiserats. Förstudien ska undersöka möjligheten att flytta delar av samlingen av byggnader och föremål till Slöjdarnas Hus – ett besöksmål med ca 30.000 besökare sommaren 2012. Där finns både traditionell slöjd och hantverk i olika tekniker liksom modern slöjd och hantverk. Det finns tydliga kopplingar mellan de båda anläggningarnas innehåll och verksamhet.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 130 383 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Åke Sandström
ake.sandstro@vannasmail.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport

Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1244 Dans vid havet (Nordmaling)

Kultur – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Bredviks Bygdegårdsförening som idag förvaltar den gamla festplatsen i Bäcknäsets fiskeläger vill bevara och utveckla en över 80-årig kulturtradition med danstillställningar vid havet i det gamla fiskelägret i Bredviks by. (Se bilagor om fest­platsens historia och Bygdegårdföreningens historia). Genom projektet vill Bygdegårdsföreningen att kulturtraditionen med Dans vid havet kan bevaras genom att området med den gamla dansbanan och tombolahusen upprustas och anpassas till dagens situation. Målsättningen är att bevara och handikappanpassa festplatsen med fokus på två målgrupper, eftermid­dagsdans för pensionärer och ”bryggdans” för båtfolket. Invigningen blir Bredviks bidrag till Kulturhuvudstadsåret 2014.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 315 000 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Fredrik Johansson
fredrikj@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1249 Kulturfestival med intellektuellt funktionshindrade (Umeåregionen)

Kultur – Byautveckling – Turism

Projektbeskrivning:
Projektet vill: göra något bättre för utvecklingsstörda i Umeåregionen, med en bra mix med utvecklingsstörda och ”nor­malstörda” tillsammans. Att riva fördomar genom att visa vilka talanger vi har i vårt område, Utveckla alla att bli bättre genom att tillvarata deras förmågor. Visa att man duger, att man kan få vara med på lika villkor – bidra och därmed berika vårt samhälle. Detta kan medföra att en förändring kan ske, att fördomar bryts ner och människor får uppleva att deras förmågor och entusiasm tas tillvara. Detta ska ske genom en kulturfestival under 1 vecka i Vännäs för alla!

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 292 503 Kr

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Karl-Gustav Aronsson
karl-gustav.aronsson@vannas.se[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1308 Året runt (Robertsfors)

Byautveckling – Tursim

Projektbeskrivning:
Stöd söks för utveckling av den havscamping som byaföreningen Legdea-Sikeå Intresseförening driver. Syftet är att få tillstånd en säsongsförlängning och att utveckla en lokal servicepunkt och därigenom öka antalet besökare och gästnätter. Genom förbättrat ekonomiskt underlag medför detta möjlighet till en ökning från sex till nio säsongsarbetstillfällen (främst ungdomar) vilket motsvarar ungefär 0,5 årsarbetskraft. Aktiviteterna utgörs av iordningsställande av café, närbutik, handikapptoalett för åretrunt-bruk samt iordningsställande av tvättstuga.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 209 387 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Sture Bäckström
sture.bacstrom@sikea.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1309 Robertsfors + Musik = Sant (Robertsfors)

Ungdomar – Musik – Tursim

Projektbeskrivning:
Vi vill bygga vidare på den grundläggande ”infrastruktur” som finns och utveckla möjligheterna för unga att hitta inspiration och vägar att utveckla, inte bara sin kreativitet utan även sina möjligheter inom musiklivet. Tanken är att utveckla befintliga strukturer och nätverk för att synliggöra kulturens och musikens betydelse i samhället. Projektet syftar till att visa på olika möjligheter att nå ut med musik och att musik är en del av näringslivet. Syftet är vidare att skapa bättre nätverk, ökad samverkan mellan ungdomar och lokala kulturaktörer samt mellan ungdomar och etablerade musiker med rötterna i vår kommun, ett kluster av aktörer inom de kreativa näringarna.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 799 550 Kr

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Magnus Hansson
mah@robertsfors.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Webbplats [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1313 Kolonilotter i Bjurholm (Bjurholm)

Odling – Samverkan – integration -ungdomar

Projektbeskrivning:
Projektet är en naturlig utveckling av förstudien och tilläggsansökan om genomförande fas med provinriktning (se bilaga 3).Syftet och målet är att planmässigt och fysiskt upprätta ett koloniområde med odlingslotter i Bjurholms tätort. Området ska förvaltas av en ansvarig förening och brukas av målgruppen kommuninvånare, med särskilt fokus på de som saknar odlingsyta, barn/ungdomar, utlandsfödda samt föreningar, organisationer, förskola/grundskola och andra som har ett samverkansintresse. Koloniområdet med odlingslotter är en naturlig mötesplats i samhället och en långsiktig investering med målgruppen i fokus.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 298 000 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
kommunen@bjurholm.se

 

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1315 Fullfoder – samverkan mellan lantbruk och rennäring (Umeåregionen)

Lokalproduktion – forskning – samverkan

Projektbeskrivning:
Syfte är att utveckla lokal produktion av fullfoder för renar sa,t ökat samarbete mellan lokal lantbruks- och rennäringsföretag i foder frågor.

Aktiviteter:

* Insamling av uppgifter om olika foderkvaliteter och foderblandningar. Analys av lokalt foder.
* Blandning av olika lokalproducerade foder (ensilage, kor m.m) i fullfodervagn
* Provutfodring av 3-4 grupper med renar
* Utvärdering av hälsotillstånd, vikt ekonomi, teknisk funktion och arbetsmiljö
* Resultatspridning vid seminarium samt diskussion om fortsatt samverkan mellan lantbrukar/renägare

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 160 000 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Leif-Anders Blind
lablind@hotmail.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1315 Fullfoder – samverkan mellan lantbruk och rennäring (Umeåregionen)

Lokalproduktion – forskning – samverkan

Projektbeskrivning:
Syfte är att utveckla lokal produktion av fullfoder för renar sa,t ökat samarbete mellan lokal lantbruks- och rennäringsföretag i foder frågor.

Aktiviteter:

* Insamling av uppgifter om olika foderkvaliteter och foderblandningar. Analys av lokalt foder.
* Blandning av olika lokalproducerade foder (ensilage, kor m.m) i fullfodervagn
* Provutfodring av 3-4 grupper med renar
* Utvärdering av hälsotillstånd, vikt ekonomi, teknisk funktion och arbetsmiljö
* Resultatspridning vid seminarium samt diskussion om fortsatt samverkan mellan lantbrukar/renägare

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 160 000 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Leif-Anders Blind
lablind@hotmail.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1318 Förstudie hållbart resande (Umeåregionen)

Miljö – Hållbarhet – Kartläggning

Projektbeskrivning:
En av de viktigaste fokusområdena för kommande period kommer att vara ett hållbart samhälle. Vi vill med denna ansökan kartlägga intresse och behov inom ett av samhällets viktigaste hållbarhetsfrågor nämligen ett hållbart resande.

Genom denna förstudie vill vi kartlägga intresse, behov av samåkning från gemensamma uppsamlingsplatser vid väg med bra kollektivtrafik, dels från orter utan utbyggd kollektivtrafik.

Syftet är att ge en helhetsbild av samåkning av dagliga arbetsresor för att minska slitage på miljön, minska kostnaden för resande och skapa hållbara lösningar på framtidens miljö.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 65 000 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Birgitta Eriksson
birgitta.eriksson@gravmark.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Slutrapport[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1319 Hundforum Vindel FAS 1 (Vindeln)

Ungdomar – Hälsa – Djur

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för uppstartande av organiserad hundverksamhet i Vindelområdet. Detta genom utbildning av lokala hundinstruktörer samt inköp av utrustning för möjliggörande hundträning.

Med projektet vill vi samla hundägare och hundintresserade i hälsofrämjande aktiviteter. Att ge all, undgomar som vuxna, en forum att mötas kring ett gemensamt intresse – HUNDEN.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 175 573 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Vindelns Hundklubb
Ledamot1@vindelnshundklubb.se

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1320 Bygdens projektledare (Umeå)

Projektbeskrivning:
Vi söker stöd för att genomföra utbildning om hur man planerar och genomför projekt. Det visar sig ofta att det är en mycket begränsad grupp personer som har erfoderlig kunskap om detta. Vi avser därför att starta en kvalificerad utbildning för projektledare att genomföras på kvällstid/helger inriktad mot föreningsaktiva inom Umeåregionens olika kommuner. Motiv till projektet:

* Föreningslivet är nyckeln till fungerande landsbygds- och byautveckling

* Nuvarande och kommande föreningsledare behöver ökade kunskaper i en allt mer komplicerad verklighet

* Kunniga projektledare minskar och  underlättar administrationen av projket för alla inblandade parter.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 218 730 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Hans Weinehall
hans.winehall@tavelsjo.se

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1325 Tjäruskärs kaj etapp 1 (Nordmaling)

Turism – Besöksnäring – Handikappanpassning

Projektbeskrivning:
Byaföreningen äger fastigheten Järnäs 5:58 i vilken Tjäruskärs kaj och inkringliggande mark och vatten ingår. Idag finns en mindre samlingsbygnad på kajen. Området är utpekat i Natura 2000 och kajen utgör en naturlig utgångspunkt med sin ramp för båtar. Syftet med projektet är att stimulera tursim och besöksnäringen i Nordmaling, att göra Kråken-Tjäruskär till en attraktivare plats för boende, stugägare och besökare. Etapp 1 har som mål att erbjuda besökare vatten och sanitära möjligheter och att skapa ordning med parkeringsplatser. Handikappanpassning beaktas. Stöd sökes för anloppsanläggning, borrning efter dricksvatten och installation vatten och toalett i befintlig byggnad.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 160 000 kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Mats Forsman
Mats.v.forsman@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1329 Förstudie: Ett steg till (Vännäs)

Turism – Hälsa

Projektbeskrivning:
Att marknadsföra Vännäs och Nordmalings kommuns landsbygd, som en turist-, rekreations- och boendemiljö genom att göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att vandra/cykla och ha organiserade vandringar/pilgrimsvandringar i närområdet kring Pengsjön.

 

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 137 500 Kr[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Anna Gradin
anna.gradin@folkbildning.net[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1330 BioDome 2014 (Nordmaling)

Klimat – Innovation – Resursförbrukning

Projektbeskrivning:
Klimatet i Västerbotten lämpar sig inte jordbruksproduktion under vinterhalvåret utan hjälp av växthus. Traditionella växthus är inte ekologiskt hållbara då de förlitar sig på bekämpnings- och gödningsmedel samt fossila bränslen. Vi vill utveckla kostnadseffektiva och klimatreglerade växthus för ekologiskt hållbar närproduktion av växter, fisk och kräftor. Innivationen består av geodetiska byggt valv som inrymmer akvaponiskt ekosystem av växter och vattenlevande djur (fiskar, kräftor) där vattnet cirkulerar mellan växtbäddar och akvarier. Systemet och strukturen av valvet reducerar resursförbrukningen och det slutna ekosystemet möjliggör flera skördar per växtart i förhållande till traditionell odling.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 300 000 Kr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Alexaander Bascom
greenfreewill@rediffmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]-[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1333 Upptäck Lögdebygden (Nordmaling)

Byautveckling – Inflyttning

 Projektbeskrivning:
Vårt övergripande mål är att tillgängliggöra och förbättra naturupplevelserna av olika slag. Vår ansökan innehåller flera olika delprojekt. Ambitionen är att genomföra så många projekt som möjligt ihop med bygdens barn (skolan). VI vill att barnen själva ska få vara med och utforma sina egna naturupplevelser. Vi tror att detta stärker sammanhållningen, byakänslan och minimerar samtidigt risken för skadegörelse. Andra delprojekt genomförs med stöd av bl. a föreningar och företag.

Våra konkreta mål är: att Lögdebygden ska bibehålla sin positiva inflyttningsstatistik och helst öka att minst en familj flyttar in i respektive by (Mo, Lögdeå, Ava, Aspeå) att projektet uppmärksammas av medida, minst ett reportage i VK, VF och TV

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Beviljat belopp: 197 000 Kr

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Kontaktuppgifter:
Lina Karlsson
ilsk24@hotmail.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Webbplats[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][vc_column_text]

UR1335 Umeåregionens Älvdalar

Inom Umeåregionen finns åtta större älvdalar där flera har riksintresse. De har stor utvecklingspotential och högt besöksvärde, men är inte tydligt tillgängliga för allmänheten. I projektet kartläggs de sevärdheter och aktörer som finns längsmed älvdalarna. Genom att tillsammans med aktörerna sätta ihop expeditioner för besökare synliggörs älvdalarna och deras besöksmål.  Projektet omfattar också insatser för att förbättra tillgängligheten för älvdalarnas besöksmål. De älvdalar som ingår är Rickleån, Sävarån, Vindelälven, Umeälven, Leduån, Hörnån, Öreälven och Lögdeälven.

 [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]Projektledare/kontaktperson:
Hanna Landström
E-post till Hanna
Telefon: 070-849 50 27

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Webbsida [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_text_separator title=”———————————————————————————————————————————————————————————” title_align=”separator_align_center”][/vc_column][/vc_row]